Privacyverklaring

Welke persoonsgegevens verwerkt Foto Club Heino?

Foto Club Heino kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Foto Club Heino. Foto Club Heino kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– voor- en achternaam en voorletters
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

Foto Club Heino verwerkt persoonsgegevens om je schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen of indien dit niet mogelijk is om telefonisch contact met je op te kunnen nemen. Daarnaast kan Foto Club Heino jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jouw gesloten overeenkomst, zoals bijvoorbeeld het afsluiten van het lidmaatschap van Foto Club Heino of bij deelname aan een door ons georganiseerde activiteit of evenement.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

Foto Club Heino bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met je tot stand komt.
Na beëindiging van een afgesloten overeenkomst worden de betreffende gegevens bewaard conform de wettelijke bewaartermijnen.

Met wie delen wij deze gegevens?

Foto Club Heino verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Links
Deze site bevat links naar andere sites die niet tot Foto Club Heino behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van die sites.

Cookies en Google Analytics
Foto Club Heino.nl maakt géén gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten.

Google Analytics wordt slechts gebruikt voor web-metingen. Bezoekersinformatie waaronder bezochte pagina, bezoekduur en technische specificaties zoals besturingssysteem & schermresolutie worden elk bezoek gemeten en maximaal 2 jaar bewaard.

Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar onze secretaris. Foto Club Heino zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging

Foto Club Heino neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Foto Club Heino maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Foto Club Heino verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact ons op via onze secretaris.

Rechten
Niets van deze site mag zonder toestemming van Foto Club Heino worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Iedereen die zich toegang verschaft tot deze website wordt geacht op de hoogte te zijn met het hierboven vermelde en hiermee akkoord te gaan.